We are creating a unified UKRI website that brings together the existing research council, Innovate UK and Research England websites.
If you would like to be involved in its development let us know.

Site search
About us

Cymraeg

Amdano ni

Mae'r Cyngor Ymchwil Feddygol yn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus sy'n ymroddedig i wella iechyd pobl. Rydym yn cefnogi ymchwil ar draws sbectrwm cyfan y gwyddorau meddygol, mewn prifysgolion ac ysbytai, yn ein hunedau ein hunain, mewn canolfannau a sefydliadau yn y DU, ac yn ein hunedau yn Affrica.

Mae'r Cyngor Ymchwil Feddygol yn rhan o DU Ymchwil ac Arloesi.

Mae'r tudalennau gwe a restrir isod yn rhoi rhagor o wybodaeth am agweddau penodol o waith a threfn lywodraethol yr MRC. Cysylltwch â ni os hoffech chi gael unrhyw ran o'r wybodaeth hon yn Gymraeg.

Datganiad Cenhadaeth
Cenhadaeth yr MRC fel y’i nodir yn ein Siarter Frenhinol

Strategaeth
Egwyddorion allweddol, cynlluniau strategol, arian gan y llywodraeth

Strwythur
Sut mae'r Cyngor Ymchwil Feddygol wedi'i strwythuro

Tryloywder
Sut yr ydym yn gwario'r arian cyhoeddus a dderbyniwn

Hanes
Sut yr esblygodd comisiwn brenhinol i fod yn Gyngor Ymchwil Feddygol

Gweithio i’r MRC
Swyddi gwag, buddion, mathau o waith

Gwybodaeth a safonau
Gwarchod data, Rhyddid Gwybodaeth, telerau ac amodau’r wefan

Cysylltwch â ni
Prif Swyddfa, Gwasanaethau Rhannu Busnes y DU, adrannau eraill